loading
Lütfen Bekleyiniz...

6. Sınıf Matematik Çember Test - 1

6. Sınıf matematik çember konusunda soruların yer aldığı konu tarama ve değerlendirme testi.

 
 1. 1.

  Sağda verilen çemberlerden M merkezli çemberin yarıçapı N merkezli çemberin çapının 2 katıdır buna göre N merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 

  • 8
  • 4
  • 16
  • 2
 2. 2.

       Sağ tarafta verilen çembere kaç tane çap çizilmiştir?

  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
 3. 3.
  Çapı 37 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetre olur?
  • 16,5 cm
  • 17,5 cm
  • 18 cm
  • 18,5 cm
 4. 4.

  Solda verilen dairenin altına şekildeki gibi bir kare yerleştirildi. Dairenin çapı 60 mm olduğuna göre ABCD karesinin çevresi kaç santimetredir?

  • 1,2
  • 120
  • 24
  • 2,4
 5. 5.

   Soldaki çembere kaç tane yarıçap çizilmiştir?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
 6. 6.
  Bir karenin köşegeni 16 cm uzunluğundadır. Bu karenin köşegenlerinin uçlarından geçen bir çember çizilirse yarıçapı kaç santimetre olur?
  • 32
  • 4
  • 16
  • 8
 7. 7.

  "Çemberin üzerindeki her noktaya eşit uzaklıktadır." cümlesi  aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

  • Merkez
  • Daire
  • Çap
  • Yarıçap
 8. 8.

  Mehmet çap uzunluğu 32 cm olan bir çember çizmiştir. Ahmet ise Mehmet'in çizdiği çemberin çap uzunluğunun $$\frac{1}{4}$$'ü olan bir çember çizilmiştir. Buna göre Ahmet'in çizdiği çemberin yarıçapı kaç santimetredir?

  • 4
  • 8
  • 16
  • 32
 9. 9.

  Sağda verilen O merkezli çemberin yarıçapı 14 cm dir. Buna göre ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç cm dir?

  • 56
  • 28
  • 42
  • 84
 10. 10.
  Yarıçapı 7 cm olan çemberin çapı kaç santimetre olur?
  • 14
  • 16
  • 12
  • 18
 11. 11.

  Sağ tarafta verilen çemberlerin yarı çapları 13 mm dir. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç mm dir?

  • 39 cm
  • 78 cm
  • 36 cm
  • 72 cm
 12. 12.

     Yandaki şekilde verilen C merkezli çemberin yarıçapı 17 cm dir. Buna göre O merkezli çemberin çapı kaç cm dir?

  • 17
  • 136
  • 34
  • 68
 13. 13.
  1. Çember düzgün, kapalı bir eğridir.
  2. Bir çemberin çizilebilmesi için yarıçap uzunluğunu bilmek gerekir.
  3. Çemberin yarıçapı 2r olarak gösterilir.
  4. Çap, çember üzerindeki iki noktayı merkezden geçerek birleştirir.

   Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  • II v III
  • I, II ve IV
  • I ve II
  • III ve IV
 14. 14.

  Sağdaki şekilde verilen çemberlerden K çemberinin çapı M çemberinin yarıçapının 3 katıdır. M çemberinin çapı 12 cm olduğuna göre  L çemberinin yarıçapı kaç cm dir?

  • 6 cm
  • 9 cm
  • 7,5 cm
  • 15 cm
 15. 15.

      Şekildeki ABCD karesinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

  • 128
  • 48
  • 24
  • 96
 16. 16.

  Solda verilen çemberde verilen noktalardan hangileri birleştirilirse çemberin çapı elde edilir?

  • M ve O
  • K ve S
  • M ve L
  • S ve O

6. sınıf çember 6. sınıf matematik çember Çap Yarıçap Çember Çember Soruları Çember Testi