loading
Lütfen Bekleyiniz...

6. Sınıf Matematik Açılar Test - 1

6. Sınıf açılar konusunda soruların yer aldığı detaylı konu tarama testi.

 
 1. 1.

    Yandaki şekilde kaçtane dar açı vardır ?

  • 8
  • 4
  • 6
  • 10
 2. 2.

  Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik bir açıyı çıkarırsak en büyük dar açıyı elde ederiz ?

  • 89
  • 90
  • 91
  • 179
 3. 3.
  Bir dik açı ile bir dar açının toplamı 177° ise dar açı kaç derecedir?
  • 87
  • 77
  • 78
  • 83
 4. 4.
  Aşağıdakilerden hangisi açı ölçüm birimidir?
  • derece
  • metre
  • gram
  • litre
 5. 5.

  Yandaki şekilde verilen açılar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  • 3 adet geniş açı vardır.
  • 8 adet dik açı vardır.
  • 3 adet dar açı vardır.
  • Dik açı sayısı, dar açı sayısının iki katından fazladır.
 6. 6.
  Aşağıdaki şekillerin hangisinde açı vardır?
 7. 7.
  Farkları 40° olan bir dik açı ile bir dar açının, toplamları kaç derecedir?
  • 150
  • 130
  • 135
  • 140
 8. 8.

  A açısına 25°, B açısına da 27° eklediğimizde her ikisinden de birer tane en küçük dereceli geniş açı elde edilmektedir. Buna göre A ve B açılarının eklenmemiş durumdaki değerleri toplamı kaç derecedir?

  • 135
  • 140
  • 125
  • 130
 9. 9.

   

  Sekildeki mavi ile belirtilen (b) açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 125
  • 135
  • 130
  • 145
 10. 10.

   

  Yandaki şekilde hangi harfler arasında kalan açı geniş açıdır?

  • COB
  • COD
  • AOB
  • AOD
 11. 11.

   dik açıdan 25° büyük  dik açıdan 32° küçüktür. Buna göre,  –  = ?

  • 116
  • 58
  • 57
  • 115
 12. 12.

   

  Yandaki saat modelinde akrep ile yalkovanın oluşturduğu açı kaç derecedir ?

  • 115
  • 110
  • 120
  • 150
 13. 13.

  Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?

 14. 14.

   

  Yandaki şekilde kaç tane açı vardır?

  • 4
  • 5
  • 3
  • 2
 15. 15.

  İki dar açının toplamı 112° dir. Bunlardan biri 36° ise, diğeri bir dik açıdan kaç derece daha küçüktür?

  • 76
  • 14
  • 28
  • 36
 16. 16.

  Akrep ve yelkovan, tam saatlerde bir gün içerisinde kaç defa dik açı oluşturur?

  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
 17. 17.

  Aşağıdakilerden hangisi dar açı değildir?

 18. 18.

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.
  • Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.
  • Ölçüsü 90° den büyük olan açıya dik açı denir.
  • Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.
 19. 19.
  Bir gün içerisindeki tam saatlerde bir saatin akrep ve yelkovanı kaç kez doğru açı oluşturur?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
 20. 20.
  Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik bir açı çıkarırsak, en büyük ölçülü bir dar açı elde ederiz?
  • 91
  • 90
  • 101
  • 81

açılar geometri 6.sınıf test soru matematik doğrular ve açılar komşu açılar yöndeş açılar ters açı