loading
Lütfen Bekleyiniz...

6. Sınıf Matematik Açılar Test - 1

6. Sınıf açılar konusunda soruların yer aldığı detaylı konu tarama testi.

 
 1. 1.

  Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik bir açıyı çıkarırsak en büyük dar açıyı elde ederiz ?

  • 89
  • 90
  • 91
  • 179
 2. 2.
  Bir dik açı ile bir dar açının toplamı 177° ise dar açı kaç derecedir?
  • 87
  • 77
  • 78
  • 83
 3. 3.

   

  Yandaki saat modelinde akrep ile yalkovanın oluşturduğu açı kaç derecedir ?

  • 115
  • 110
  • 120
  • 150
 4. 4.

   

  Sekildeki mavi ile belirtilen (b) açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 125
  • 135
  • 130
  • 145
 5. 5.

  A açısına 25°, B açısına da 27° eklediğimizde her ikisinden de birer tane en küçük dereceli geniş açı elde edilmektedir. Buna göre A ve B açılarının eklenmemiş durumdaki değerleri toplamı kaç derecedir?

  • 135
  • 140
  • 125
  • 130
 6. 6.

  Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?

 7. 7.

  Yandaki şekilde verilen açılar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  • 3 adet geniş açı vardır.
  • 8 adet dik açı vardır.
  • 3 adet dar açı vardır.
  • Dik açı sayısı, dar açı sayısının iki katından fazladır.
 8. 8.

  Aşağıdakilerden hangisi dar açı değildir?

 9. 9.
  Aşağıdaki şekillerin hangisinde açı vardır?
 10. 10.

   

  Yandaki şekilde hangi harfler arasında kalan açı geniş açıdır?

  • COB
  • COD
  • AOB
  • AOD
 11. 11.

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.
  • Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.
  • Ölçüsü 90° den büyük olan açıya dik açı denir.
  • Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.
 12. 12.

   dik açıdan 25° büyük  dik açıdan 32° küçüktür. Buna göre,  –  = ?

  • 116
  • 58
  • 57
  • 115
 13. 13.

   

  Yandaki şekilde kaç tane açı vardır?

  • 4
  • 5
  • 3
  • 2
 14. 14.
  Farkları 40° olan bir dik açı ile bir dar açının, toplamları kaç derecedir?
  • 150
  • 130
  • 135
  • 140
 15. 15.
  Bir gün içerisindeki tam saatlerde bir saatin akrep ve yelkovanı kaç kez doğru açı oluşturur?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
 16. 16.

    Yandaki şekilde kaçtane dar açı vardır ?

  • 8
  • 4
  • 6
  • 10
 17. 17.

  Akrep ve yelkovan, tam saatlerde bir gün içerisinde kaç defa dik açı oluşturur?

  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
 18. 18.

  İki dar açının toplamı 112° dir. Bunlardan biri 36° ise, diğeri bir dik açıdan kaç derece daha küçüktür?

  • 76
  • 14
  • 28
  • 36
 19. 19.
  Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik bir açı çıkarırsak, en büyük ölçülü bir dar açı elde ederiz?
  • 91
  • 90
  • 101
  • 81
 20. 20.
  Aşağıdakilerden hangisi açı ölçüm birimidir?
  • derece
  • metre
  • gram
  • litre

açılar geometri 6.sınıf test soru matematik doğrular ve açılar komşu açılar yöndeş açılar ters açı