loading
Lütfen Bekleyiniz...

5. Sınıf Matematik Dörtgenler Test - 1

5. Sınıf dörtgenler konusunda soruların yer aldığı konu tarama ve değerlendirme testi.

 
 1. 1.
  Aşağıda ismi verilen çokgenlerden hangisinin köşegenleri birbirini dik açı ile keser?
  • paralelkenar
  • üçgen
  • kare
  • yamuk
 2. 2.
  1. İç açılarının ölçüleri toplamı 360o'dir.
  2. İç açıları ölçüleri birbirine eşittir.
  3. Köşegeni yoktur.

  Yukarıdaki özelliklerin hangisi yada hangileri kareye aittir? 

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I, II ve III
  • I ve II
 3. 3.

  Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün açıları 90o olan bir dörtgenin köşegenleri için ne söylenebilir?

  • Birbirinden faklıdır
  • Birbirine diktir
  • Köşegeni yoktur
  • Birbirine eşittir
 4. 4.

  Sağdaki paralelkenarda s(D) açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 36
  • 106
  • 116
  • 64
 5. 5.

  Yandaki verilen yamukta D açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 102
  • 112
  • 103
  • 113
 6. 6.

  Sağdaki paralelkenarda C açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 108
  • 144
  • 36
  • 72
 7. 7.

  Yandaki eşkenar dörtgene göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • s(B) = s(D)
  • s(B) = s(C)
  • s(B) + s(D) = 180o

  • s(A) = s(C)
 8. 8.

  ABCD paralelkenarında B açısının ölçüsü en kısa yoldan nasıl bulunur?

  • Bütün açıların ölçüleri toplanır ve 360o den çıkarılır.

  • A ve C açılarının ölçüleri toplanır. 360den çıkarılır. Sonuçtan, D açısının ölçüsü çıkarılarak bulunur.

  • Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüsü eşit olduğu için B açısının ölçüsü D açısının ölçüsüne eşittir. B açısının ölçüsü 130 olarak bulunur.

  • Paralelkenarda komşu açıların ölçüleri toplamı 180o olduğundan 180'den 70 çıkarılarak bulunur.

 9. 9.

  Sağda verilen EFGH yamuğunda s(G) = 65o, s(E) = 115o olduğuna göre s(F) açısı kaç derecedir ?

   

  • 115
  • 65
  • 50
  • 180
 10. 10.

  Karenin iç açılarının ölçüleri toplamı bir ................. açı oluşturur.

  Yukarıdaki ifadede noktalar ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa ifade doğru olur?

  • dik
  • geniş
  • dar
  • tam
 11. 11.

  Soldaki yamuğun hangi açı çifti toplamı 180 e eşittir?

  • D ve G
  • F ve H
  • D ve F
  • F ve G
 12. 12.

  Sağda verilen ABCD paralelkenarında ? ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedi ?

  • 35
  • 50
  • 30
  • 40
 13. 13.

  Aşağıdakilerden hangisi dar açısı olmayan bir dörtgendir?

  • dikdörtgen
  • yamuk
  • eşkenar dörtgen
  • paralelkenar
 14. 14.

  NKLM eşkenar dörtgeninde N açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 110
  • 70
  • 120
  • 130
 15. 15.

  Yandaki dörtgende D açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 109
  • 119
  • 89
  • 120
 16. 16.

  Bir ABCD yamuğunda |AB| = |CD|'dir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • s(A) + s(D) = 180o dir.

  • s(A) = s(D) dir.

  • s(B) = s(C) dir.
  • s(D) + s(C) = 180o dir.

dörtgenler test test çöz 5. sınıf matematik paralelkenar kare eşkenar dörtgen yamuk geometri test

Test Bilgisi

 • Soru Sayısı: 16
 • İdeal Süre: 20 dk.
 • Bu test 1885 kez çözüldü.

Soruya Geri Dön