loading
Lütfen Bekleyiniz...

8. Sınıf Türkçe 2014 - 2015 TEOG 2. Dönem Türkçe Sınavı

2014 - 2015 2. dönem TEOG ortak sınavında Türkçe dersinden çıkmış soruların yer aldığı test.

 
 1. 1.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “derin" sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

  CümleAnlam

  • Karlı dağları, derin ırmakları geçip geldim. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan

  • Derin bir bilgindi karşımda duran. Kendi alanında çok gelişmiş, en ileri durumda olan

  • Küresel ısınmanın etkilerini ölçmek için derin araştırmalar yapılmalıdır. Yüzeyden içeri inen

  • Bir iki derin nefesten sonra soluk alış verişi düzeldi. Uzun süren

 2. 2.

  Bütün insanlar aklı başında
  Beş parmak yerli yerinde
  Baş, işaret, orta, yüzük, serçe
  Diyelim kalksa da serçe
  Orta parmağa doğru yürüse
  Ne haddine!

  Bu şiirde altı çizili kelimenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

   

  • İhtimal
  • Öneri
  • Beklenti
  • Varsayım
 3. 3.

  Şekerin bir bardak çay içinde erimesini seyredercesine eserinin hayata karışmasına şahit olan sanat adamlarına ne mutlu... Piyesini sahnede görmeden, bestesini bir orkestradan dinleyemeden, romanını bastırmadan, resmini duvara astırmadan göçüp giden sanat adamları için ise ne kadar üzücü...

  Bu metinde geçen “eserin hayata karışması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Eserdeki konuların günlük hayattan alınması
  • Sanatçının eserinden gelir elde etmesi
  • Sanat eserinin hedef kitlesine ulaşması
  • Eserin her yönüyle eleştirilmesi
 4. 4.

  İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da farklı kültürdeki insanların yaşadığı yerlere gitti mi bilmediği, görmediği şaşılacak olaylarla karşılaşmak, birtakım serüvenler geçirmek ister. Çoğu kez, bunları yapamadığı içindir ki seyahatinden abartıcı, hatta yalancı olarak döner ve yaşadıklarını anlatırken.

  Bu metnin sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

  • bire bin katar
  • kılı kırk yarar
  • ayakları yere basmaz
  • gözüne hiçbir şey görünmez
 5. 5.

  Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır?

  • Yakıcı güneşin altında, bu tozda, sıcakta, hamarat insanlar arı gibi kaynaşıyor, durmadan konuşuyor, uğultular çıkarıyordu. Bunlara hiç aldırmayan delikanlı, işini yap¬maya devam ediyordu.

  • Isırgan otlarının arasından bahçenin öbür ucuna geçip boş bir teknenin üstüne bastım. Bahçenin içindeki, yaprakları yayvan, eğilmiş, yaşlı ağaçlara baktım.

  • Gemi rüzgâra yelken açıp güneye doğru yola çıktığında aydınlık, güzel ve ılık bir gündü. Denizcilerin birlikte söyledikleri neşeli şarkıları dinlerken kalbi neşeyle çarpıyordu.

  • İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizliği çoğaltan serin gölgeler yayılmıştı. Genç kız, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp pencereye doğru yürüdü.

 6. 6.

  Aladağlar bir sonbahar fırtınasında yaptığı şalı boynuna dolamış. Hasat yapılmış elma ve vişne bahçeleri kışı bekliyor.

  Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

  • Konuşturma
  • Abartma
  • Benzetme
  • Kişileştirme
 7. 7.

  Büyük kültür eserleri insanın duygu ve düşünce dünyasını, bilimsel araştırmalar ise bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir noktada durmuş saate benzerler. Zaman ilerledikçe onlar geride kalır. Meslek hayatının ve günlük ihtiyaçların çemberinden onları ancak kitaplar kurtarır ve onlara zengin ufuklar kazandırır.

  Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

  • Anı
  • Biyografi
  • Deneme
  • Gezi yazısı
 8. 8.

  Kitaplar konusu iştahını kabartıyor Yekta’nın. Konuştukça konuşuyor, adını andığı yazarları benim sevip sevmediğimi soruyor hep. "Kitaplıklarımız birbirinin ikizi desene!" diyor en sonunda.

  Bu metinde altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Okuma zevklerinin benzerliği
  • Kitaplıklarının aynı şekilde olması
  • Kitap sayılarının yakınlığı
  • Kitap okumayı sevmeleri
 9. 9.

  Bütün gece yağmıştı yağmur, önceki geceler olduğu gibi. Bahar, sağanak ve gök gürültülü gelmişti o yıl. Sonra azıcık güneş görünüp bulutlar dağılınca annemden izin koparıp dışarı çıkabilmiştim. Toprağın o güzel nemi, çamuru kaçmadan yetişmeliydim koruya. Sokağın hemen ucundan girilen ağaçlık alan önce bir koru gibi başlar, sonra yamaca doğru iyice dutluk olurdu. Uçurtma uçurtmak için çıktığımız tepenin en üstü ise sanki bu iş için ayrılmış yemyeşil bir düzlüktü.

  Bu metnin anlatımıyla ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez?

  • Gözlem gücünden yararlanılmıştır.
  • Kişisel duygu ve düşünceler dile getirilmiştir.
  • Samimi bir dil kullanılmıştır.
  • Tekrarlara başvurulmuştur.
 10. 10.
  1. Zorunlu dediysem, bunlar tatsız değil neşeli ziyaretlerdi, o koca bahçede neler oynardık!
  2. Yemek saatlerine bile aldırmadan, hava kararana kadar doyamazdık oyuna.
  3. Seksek, çinçan, elimsende, yakan top ve en çok da saklambaç...
  4. “Hadi yemeğe!” diye seslenmekten yorulan zavallı babaannem en sonunda, üzerine yoğurt sürdüğü ekmekleri elimize verirdi.
  5. Babaannemin evinin bahçesi, yaptığımız zorunlu ziyaretlerde vazgeçilmez oyun alanımızdı.
  6. Kısacık bir moladan sonra yeniden oyuna koşardık.

  Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istenir­se sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?  • V - II - IV - VI - III - I
  • V - I - III - II - IV - VI
  • II - VI - III - IV - V - I
  • II - III - IV - V - I - VI
 11. 11.

  Leylek leylek lekirdek,
  İki dirhem bir çekirdek.
  Lak lak eder kuş dilince,
  Göçüp gider güz gelince.
  Yedi iklim dört bucak,
  Gezip tozar şen şakrak.

  Kara kara kayacık,
  İçi dolu mayacık.
  Pazardan getirdim,
  Kor ateşte pişirdim.
  Kebap oldu kestane,
  At ağzına bir tane.

  Bu tekerlemelerde ortak olmayan yön aşağıdakilerden hangisidir?

  • İkilemeye yer verilmesi
  • Dize sayılarının eşit olması
  • Devrik cümle kullanılması
  • Yansıma kelimelerden yararlanılması
 12. 12.

  Geçmişin gündelik ayakkabısı olan yemeniler artık turistik eşya niyetine satılıyor ama aslında en kullanışlı ve sağlıklı ayakkabı çeşidi bunlar. Yemenicilik zannedildiğinin aksine bir Türk el sanatı değil. Geçmişi altı asır öncesine dayanan yemenilerin ilk defa Yemen’de yapıldığı biliniyor. Yemen'den Halep'e, Halep’ten Güneydoğu Anadolu'ya kadar yayılmıştır.

  Bu metinde yemenilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?

  • Nerede ortaya çıktığına
  • Pahalı bir ürün olduğuna
  • Yayıldığı yerlere
  • Günümüzdeki durumuna
 13. 13.

  Bir köpek, ağzında bir kemikle bir nehrin kenarında duruyormuş. Birden sudaki yansımasını fark etmiş. O köpeğin de ağzında bir kemik varmış. Üstelik kendi ağzındaki kemikten daha büyükmüş. Köpek ağzındaki kemiği bırakıp hemen suya atlamış ancak azgın sularda neredeyse boğuluyormuş. Canını zor kurtarmış köpek, kıyıya çıktığında ne kemik kalmış ne de kemiğin yansıması.

  Bu metinde asri anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sahip olduklarıyla yetinmeyen, elindekini de kaybeder.
  • Kararsız kişiler, giriştikleri işlerde başarısız olurlar.
  • Söz dinlemeyenlerin başı dertten kurtulmaz.
  • Maceraya atılmak her zaman ilgi çekicidir.
 14. 14.

  Bizim halılarımızda, kilimlerimizde, heybelerimizde ve benzeri dokuma işlerimizde tatlı, yuvarlak çizgiler yoktur. Kilimlerimizde sürekli rastlanan üçgenler, kareler, beşgenler estetik tasalardan değil tezgâh zoruyla doğmuştur. Çünkü bizim tezgâhlanmızda yuvarlak çizgi dokunamaz. Köylerimizde yapılan dokuma tezgâhları ta Orta Çağ’dan hatta eski çağlardan kalma en ilkel tezgâhlardır.

  Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  • Dokuma işlerimizde bazı motiflerin bulunmayışının sebebi nedir?
  • Halılarımızda hangi geometrik şekiller vardır?
  • Tarihî olaylar kilimlerimize nasıl yansımıştır?
  • Dokuma tezgâhları ne zamandan beri kullanılıyor?
 15. 15.

  Elif bir akşam sınıf arkadaşı Gamze’yle kısa mesaj yoluyla konuşmaya başladı. Konuşmanın ilerleyen aşamalarında Elif, Gamze’nin kendisine kırıldığını fark etti. Gamze’ye bunun nedenini sorduğunda “kendisinin sözlerinin sert ve kırıcı olduğu" cevabını aldı. Elif buna çok şaşırdı. Çünkü Gamzeyle yüz yüzeyken de aynı biçimde konuşuyordu ama o zaman Gamze kendisine kınlmıyordu. Bunu Gamze'yle paylaştığında o da kendisine hak verdi. Bunun üzerine Elif kısa mesajlarının sonuna bazı işaretler koymaya başladı. Örneğin şaka yaptığını belirtmek için gülme anlamında " :) ", katıla katıla gülme anlamında “ :D) ”, üzgün olduğunu belirtmek için " :( ", çok üzüldüğünü belirtmek için ise “ :’( " işaretini kullanmaya başladı. Bunun üzerine aralanndaki iletişim problemi son buldu.

  Bu metne göre Elif'in çözüm bulduğu sorun aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kelimelerin ve cümlelerin kuralsızca kısaltılması
  • Jest, mimik ve ses tonu gibi iletişim unsurlarının kullanılmaması
  • Yüz yüze iletişimin azalmasından dolayı insan ilişkilerinin zayıflaması
  • Dil ve nezaket kurallarına uyulmaması
 16. 16.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

  • Arkamda oturduğu için onu göremiyordum.
  • Gözlerimin içine bakarak bir şey sordu.
  • Çocuk odasından ayak sesleri geliyordu
  • En yakın dala tutunup duvarın üstüne tırmandı.
 17. 17.

  Ben her sabah ---------

  Bu söz grubu aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlenin yüklemi geçişli olur?

  • okula giderim
  • parkta koşarım
  • erken kalkarım
  • süt içerim
 18. 18.
  1. Ormana girer girmez atının yavaşladığını hissetti.
  2. Elinde, kuyruğundan yakaladığı küçük ve kara bir kedi vardı.
  3. Dün akşamdan bu yana kederliydi.
  4. Tüm dostların yüz çevirecekler senden.

  Numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir?

  • I. ve III.
  • I. ve IV.
  • II. ve III
  • II. ve IV.
 19. 19.

  Eskiden daha çok kuzey Ankara taraftannda
                                      I
  yetişen armutlar, Ulus Mevdanı’nda seyyar
                                      II
  el arabalarında satışa sunulurmuş. Bu küçük,
  sert ve sulu armudu herkes dört gözle beklermiş.
  Halkın bu kadar sevdiği bir ürün tabii Ankara ile
  sınırlı kalmamış ve Anadolu şehirlerinin
                                          III
  birçoğunda yetiştirilmeye başlanmış. Ancak
  nerede yetiştirilirse yetiştirilsin Ankara armudu
                                                         IV
  olarak anılmış bu ürün.

  Bu metindeki altı çizili yerlerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

   

  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 20. 20.

  Güçlü olanlar( ) zayıflara karşı haksızlık yapmamalıdır( ) Onların haklannı gözetmelidir( ) Yoksa son pişmanlık( )

  Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  • (,)(:)(.)(!)
  • (;)(!)(:)(.)
  • (,)(.)(.)(...)
  • (;)(.)(!)(...)

teog 2015 teog 2014 teog türkçe sınavı teog çıkmış sorular ortak sınav 8. sınıf teog 8. sınıf Türkçe