loading
Lütfen Bekleyiniz...

8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Testi Çöz

8. sınıf ingilizce 2. ünite teen life testini çözebilirsiniz. 8.sınıf ingilizce testi çöz, 8. sınıf teen life testi çöz, test çöz, prefer, would you prefer, always, how often, music, trend, moda, being teen

 
 1. 1.

  Aşağıdakilerden hangisi bir eylemin sıklığından bahsederken kullanılmaz?

  • often
  • rarely
  • suddenly
  • usually
 2. 2.

  Joe: What's your _________ on go abroad nowadays? 

  Ken: I ________ going southern countries in this season.

  Yukarıdaki diyaloğu uygun şekilde tamamlayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  • opinion / usually
  • idea / always
  • opinion / prefer
  • idea / would prefer
 3. 3.

  Aşağıda verilen kelimelerden hangisi bir bisklet bir parçası değildir?

  • chain
  • handlebar
  • mudguard
  • cycle
 4. 4.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisinde tecih söz konusu değildir?

  • I prefer a light breakfast on weekdays.
  • She can't stand people who speak loudly.
  • I'd prefer to make a bargain when I am shopping.
  • He prefers waching surfing internet to hanging out with his friends.
 5. 5.

  Ahmet: ___________ do you go to bed?

  Selim: I usually go to bed at 10 PM;

  Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakşlerden hangisi getirilmelidir?

  • Why
  • How much
  • How often
  • What time
 6. 6.

  What do you think about the movie?

  Yukarıdaki soruya verilen aşaıdaki cevaplardan hangisi olumludur?

  • It's boring
  • It's terrific.
  • It's unbearable
  • It's not fun
 7. 7.

  I don't like slow music

  Yukarıdaki ifadeye aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse söyleyen ki aynı fikirde olmadığını ifade etmiş olur?

  • I do
  • Neither I do
  • I agree with you
  • I think so too
 8. 8.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisini özne ile yüklem arasında kullandığımızda bir eylemin  nadiren yapıldığını ifade etmiş oluruz?

  • sometimes
  • usually
  • often
  • rarely
 9. 9.

  Aşağıdakilerden hangisi bir konu hakkında olumlu bir yargı bildirirken kullanılır?

  • I'm mad about
  • I can't stand
  • I dislike
  • I detest
 10. 10.

  Would you agree that?

  İfadesini kullanan kişi, konuşmakta olduğa kişiden ne öğrenmeye çalışmaktadır?

  • Bir şeyden hoşlanıp hoşlanmadığını.
  • Herhangi bir nesneden hangisini seçeceğini.
  • Herhangi bir konuda hem fikir olup olmadıklarını.
  • Yaptığı bir şeyden pişman olup olmadığını.
 11. 11.

  Aşağıdaki cevaplardan hangisi kişinin, konuştuğu kişi ile tam olarak aynı fikirde olduğunu ifade etmez?

  • That's not entirely true.
  • You are absolutely right.
  • Exacly.
  • I agree with you entirely.
 12. 12.

  Aşağıdaki ikiilerden hangisi eşleşmemektedir?

  • ride - bike
  • sing - song
  • fix - car
  • read - TV
 13. 13.

  Can: What _____________  do you _________ ?

  Devrim: I prefer listening to slow rock mostly.

  Yukarıdaki cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  • prefer / music like
  • kind of music / prefer
  • would you / like
  • time / prefer listening to music
 14. 14.

  Aşağıdaki kelimelerden hangisi alışılmadık olağan dışı anlamına gelmektedir?

  • unusual
  • ridiculous
  • boring
  • exciting
 15. 15.

  I'm ________ martial arts. It's ________ among young people.

  Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara uygun gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinden birlikte verilmiştir?

  • prefer / for
  • keen on / trendy
  • like / interesting
  • good at / for
 16. 16.

   

  Melisa: What do you ________ to do at family times?

  Kaya: :We_________ go to bowling on Friday nights.

  Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangi ikili ile doldurulmalıdır?

   

  • like / usually
  • often / rarely
  • like / do
  • dislike / always
 17. 17.

  Metin: ___________________________________ ?

  Nihal: Because I find it slow and boring. I prefer more energetic music.

  Yukarıdaki dialogda Metin aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir?

  • Why don't you like opera?
  • Do you like hiking?
  • Why don't you attend a sport club?
  • Would you like to listen hiphop music?
 18. 18.

  I always _________ to work because I don't have a car.

  Yukarıdaki cümleyi tamamlayan doğru şeçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  • take the bus
  • drive
  • wake up
  • go early
 19. 19.

  Sean: How _______ do you go to hiking?

  Maria: I usually go __________, sometimes twice.

  Yukarıdaki dialogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  • prefer / nowhere
  • much / alone.
  • often / once in a week
  • many / cinema
 20. 20.

  Aşağıdakilerden hangisi yürüyerek yada koşarak yapılan bir spor değildir?

  • hiking
  • jogging
  • cycling
  • snowshoeing

8. sınıf teen life testi çöz 8. sınıf ingilizce test çöz test çöz teen life test çöz

Test Bilgisi

 • Soru Sayısı: 20
 • İdeal Süre: 20 dk.
 • Bu test 393 kez çözüldü.

Soruya Geri Dön