loading
Lütfen Bekleyiniz...

7. Sınıf Matematik Çokgenler, Üçgenler Test - 1

Çokgenler, üçgenler konularında soruların yer aldığı konu tarama ve değerlendirme testi.

 
 1. 1.

  Şekilde verilen (STK) üçgeninde |ST| = |SK| olduğuna göre s(S) kaç derecedir?

  • 80
  • 90
  • 60
  • 70
 2. 2.

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180o dir.

  • Üçgenler kenarlarına ve açılarına göre sınıflandırılır.

  • Üçgenlerin iki köşegeni vardır.

  • Üçgenlerin üç kenarı vardır.

 3. 3.

  Yandaki üçgende verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklıdır.
  • (ABC) ikizkenar üçgendir.
  • s(C)= 35o dir.

  • (ABC)'nin iki iç açısının ölçüsü birbirine eşittir.
 4. 4.

  (ABC)'nde s(B) kaç derecedir?

  • 136
  • 98
  • 112
  • 126
 5. 5.
  Bir ikizkenar üçgende tepe açısı, bir taban açısının 3 katına eşittir. Buna göre üçgenin tepe açısının ölçüsü kaç derecedir?
  • 120
  • 108
  • 116
  • 90
 6. 6.
  1. Düzgün çokgenlerin iç açıları ölçüleri birbirine eşittir.
  2. Bütün çokgenlerin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
  3. Bütün çokgenlerin iç açıları toplamı 360o dir.

   Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  • Yalnız III

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I ve III
 7. 7.

  Sağdaki şekilde (ABC) üçgeninde [AD] çiziliyor.

  |AB| = |AD| = |DC| veriliyor.

  s(C) = 30o olduğuna göre s(B) kaç  derecedir?

  • 120
  • 60
  • 30
  • 90
 8. 8.

  Şekilde (ABDE) kare, (BCD) eşkenar üçgendir. s(BCA)'ın ölçüsü kaç derecedir?

  • 25
  • 30
  • 20
  • 15
 9. 9.

  Yandaki ABCD dikdörtgeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Karşılıklı kenarları eşittir.
  • Bütün açıları eşittir.
  • Dört köşesi vardır.
  • Düzgün çokgendir.
 10. 10.

  Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?

 11. 11.
  • Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir.
  • Paralel olan kenarlara taban denir.
  • Paralel olan kenarlarındaki açı çiftlerinin ölçüleri toplamı 180o

  Yukarıda bir çokgene ait özellikler verilmiştir.

  Buna göre özellikleri verilen bu çokgen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Eşkenar dörtgen
  • Kare
  • Paralelkenar
  • Yamuk
 12. 12.

  Yandaki üçgende C açısının ölçüsü kaç derecedir ?

  • 65
  • 70
  • 55
  • 60
 13. 13.
  Bir eşkenar dörtgen ile karenin özellikleri karşılaştırıldığında aynı olmayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  • Kenar özellikleri
  • Köşe sayıları
  • Açı ölçüleri
  • Köşegen sayıları
 14. 14.

  Yandaki (ABC) üçgeninde A açısı kaç derecedir?

  • 108

  • 104
  • 98
  • 114
 15. 15.

  Sağdaki üçgende s(S) + s(G) toplamı kaç derecedir?

  • 90

  • 95
  • 80
  • 85

test çöz online test çokgenler test üçgenler test matematik test 5.sınıf matematik test

Test Bilgisi

 • Soru Sayısı: 15
 • İdeal Süre: 20 dk.
 • Bu test 3056 kez çözüldü.

Soruya Geri Dön