loading
Lütfen Bekleyiniz...

4. Sınıf Türkçe Deyimler, Atasözü ve Özdeyişler Test - 1

Deyimler,Atasözü ve özdeyişler konusunda sorular içeren tarama testi

 
 1. 1.
  Aşağıdaki özdeyiş ve atasözü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Her ikisi de özlü sözlerdir.
  • Atasözleri toplumun duygu, düşünce ve kültürünü yansıtan halkın ürettiği sözlerdir.
  • Özdeyişlerin söyleyeni belli değildir.
  • Özdeyişler kişilerin yarattığı ürünlerdir.
 2. 2.
  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "elindeki ile yetinme" anlamı taşır?
  • Damlaya damlaya göl olur.
  • Ayağını yorganına göre uzat.
  • Su uyur, düşman uyumaz.
  • Çok gezen, çok bilir.
 3. 3.
  "Çalışma gücü ve ortamı varken çok çalışıp geleceğe hazırlanmayı" öğütleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  • Kendi düşen ağlamaz.
  • İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
  • İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde
  • Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.
 4. 4.
  Aşağıdaki hangi atasözünün anlamı iletişimle ilgilidir?
  • Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
  • Ağaç yaş iken eğilir.
  • Damlaya damlaya göl olur.
 5. 5.
  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Her şeyin işe yarayacağı bir zaman gelir." atasözü ile aynı anlamdadır?
  • Sakla samanı gelir zamanı.
  • Damlaya damlaya göl olur.
  • Baca eğri olsa da dumanı doğru çıkar.
  • Öfkeyle kalkan zararla oturur.
 6. 6.
  "Canını dişine takmak" söz dizisine ne ad verilir?
  • atasözü
  • deyim
  • özdeyiş
  • vecize
 7. 7.
  "Yazılan bir yazıyı yeniden daha güzel yazmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
  • Dilinden düşürmemek
  • Ayaklı kütüphane
  • Temize çekmek
  • Dil dökmek
 8. 8.
  "Büyük değerler küçük şeylerin birikmesiyle olur." atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  • İşleyen demir pas tutmaz.
  • Çoğu zarar , azı karar.
  • Rüzgar eken fırtına biçer.
  • Damlaya damlaya göl olur.
 9. 9.
  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
  • Öfkeyle kalkan zararla oturur.
  • Kendi düşen ağlamaz.
  • Keskin sirke küpüne zarar verir.
  • Rüzgar eken fırtına biçer.
 10. 10.
  "Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun." atasözü ile anlatılmak istenen nedir?
  • dayanışma
  • tutumluluk
  • sevgi
  • emek
 11. 11.
  "Kedi uzanamadığı ciğere pis der." atasözü hangi kişiler için söylenir?
  • İçten pazarlıklı
  • açıkgöz
  • aç gözlü
  • kurnaz
 12. 12.
  "İstek kişinin kendi içinde değilse , başkalarının yardımıyla başarıya ulaşamaz." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  • Taşıma su ile değirmen dönmez.
  • Su küçüğün yol büyüğün.
  • Her çok, azdan olur.
  • Ayağını yorganına göre uzat.
 13. 13.
  Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
  • Dost kara günde belli olur.
  • En büyük varlık, sağlıktır.
  • Kazanmayanın kazanı kaynamaz.
  • İyi insan sözünün üstüne gelir.
 14. 14.
  Gerçek anlamında az çok ayrı bir anlam taşıyan ,kalıplaşmış sözcük topluluğuna ne denir?
  • deyim
  • özdeyiş
  • vecize
  • atasözü

atasözü deyimler özdeyişler sorular 4. sınıf türkçe