loading
Lütfen Bekleyiniz...

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Testi Çöz

Bu test, 4. sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum konusunu kapsayan 15 sorudan oluşmaktadır. Test, öğrencilerin konu hakkındaki bilgilerini ve becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır.

 
 1. 1.
  Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koymasına örnektir?
  • Bir engelli bireyin zorlukları hakkında bilgi edinmek
  • Farklı kültürlere ait insanların yaşam tarzlarını öğrenmek
  • Farklı inançlara sahip insanların inançlarını saygıyla karşılamak
  • Herhangi bir farklılık gözetmeksizin tüm bireylere eşit davranmak
 2. 2.
  TC Kimlik numaramız kaç rakamdan oluşur?
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 3. 3.
  Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kişisel kimliğini gösteren belgelerden biri değildir?
  • T.C. kimlik kartı
  • Nüfus cüzdanı
  • Pasaport
  • Öğrenci belgesi
 4. 4.
  Bireylerin kendilerini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koymaları nasıl gerçekleşir?
  • Onların yaşamlarını gözlemleyerek
  • Onların yaşadıklarını deneyimleyerek
  • Onların bakış açılarını anlamaya çalışarak
  • Hepsi
 5. 5.
  Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi en iyi anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  • Birey, toplumdan bağımsız olarak var olabilir.
  • Birey, toplum tarafından şekillendirilir.
  • Toplum, bireyin ihtiyaçlarını karşılar.
  • Birey, toplumu yönetir.
 6. 6.
  Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin yaşam öyküsünde yer alan kronolojik sırayla sıralanmış olaylardan biri değildir?
  • Doğum
  • Okula başlama
  • Arkadaş edinme
  • Mezun olmak
 7. 7.
  Aşağıdakilerden hangisi, bireyin kimliğini oluşturan unsurlardan biri değildir?
  • Irkı
  • Soyadı
  • Doğum yeri
  • Adı
 8. 8.
  Aşağıdakilerden hangisi, bireyin toplumda hak sahibi olmasını sağlayan temel unsurlardan biridir?
  • Cinsiyet
  • Vatandaşlık
  • Yaş
  • Eğitim durumu
 9. 9.
  Bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri nelerdir?
  • Hobiler, istekler, beceriler
  • Fiziksel ve zihinsel özellikler
  • Duygusal ve sosyal özellikler
  • Hepsi
 10. 10.
  Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin diğer bireylerin farklılıklarını saygı ile karşılamasının bir sonucu değildir?
  • Toplumda barış ve huzur ortamının sağlanmasına katkıda bulunur.
  • Bireylerin birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olur.
  • Bireylerin kendi farklılıklarını kabul etmesine yardımcı olur.
  • Bireylerin toplumda daha mutlu ve başarılı olmasına katkıda bulunur.
 11. 11.
  Toplum nedir?
  • Birkaç insanın bir araya gelmesi
  • İnsanların bir araya gelerek oluşturduğu grup
  • Sadece aile bireylerinin bir araya geldiği yer
  • Sadece okulda bulunan insanlar
 12. 12.
  Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin toplumdaki rollerinden biridir?
  • Vatandaş
  • Aile üyesi
  • Öğrenci
  • Hepsi
 13. 13.
  Bir kişinin kendisini kaşısındaki kişinin yerine koyabilmesine ve onun duygularını anlayabilmesine ne denir?
  • Hoşgörü
  • Sempati
  • Empati
  • Çalışkanlık
 14. 14.
  Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinden biri değildir?
  • Spor yapmak
  • Müzik dinlemek
  • Okuma yazma öğrenmek
  • Yabancı dil öğrenmek
 15. 15.
  Bireylerin yaşam öyküleri hangi olaylardan oluşur?
  • Doğum, okula başlama, arkadaş edinme, evlenme
  • Doğum, aileye katılma, okula başlama, iş hayatı
  • Doğum, büyüme, gelişme, yaşlanma
  • Hepsi

4. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum test