loading
Lütfen Bekleyiniz...

4. Sınıf Matematik Geometrik Şekiller - Üçgenler Test - 1

Geometrik şekiller konusunda üçgenler ile ilgili sorular içeren alıştırma testi.

 
 1. 1.

  Bir dik üçgende dik olmayan açılardan birisi 50° olursa değeri kaç derece olur?

  • 40
  • 30
  • 50
  • 60
 2. 2.

  Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre üçgen çeşitlerinden birisi değildir?

  • dar açılı üçgen
  • dik açılı üçgen
  • doğru açılı üçgen
  • geniş açılı üçgen
 3. 3.

  Yandaki üçgende; s(C) = 90° - 23°, s(A) = 90° + 12° ise, s(C) = ? 

  • 16
  • 12
  • 11
  • 8
 4. 4.

  Yandaki ABC üçgeni için hangisi söylenemez?

  • |AB| = |AC|
  • |AB| = |BC|
  • s(B) = s(C) = 45°
  • s(A) - s(C) = 45°
 5. 5.

  Aşağıdakilerden hangisi dar açılı bir üçgendir?

 6. 6.

   

  Yandaki çizime göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • ADC üçgeni dar açılı bir üçgendir.
  • ADB üçgeni geniş açılı bir üçgendir.
  • ADB de, s(A) = 25° dir.
  • ADC de, s(D)= 80° dir.
 7. 7.

  Aşağıdakilerden hangisi üçgen için söylenemez?

  • Üç tane kenarı varıdır
  • Üç tane köşesi vardır
  • Kenarları ve açılarına göre sınıflandırılır.
  • Üç tane köşegeni vardır.
 8. 8.

  Bir ikiz kenar üçgenin açıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Bütün açıları farlıdır
  • Açılardan biri 45° ise dik üçgendir
  • Bütün kenarları faklı uzunluklardadır
  • Üç tane köşegeni vardır
 9. 9.
  Kenar uzunlukları; a = 5cm, b = 4cm, c = 6cm şeklinde olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  • eşkenar üçgen
  • çeşitkenar üçgen
  • ikizkenar üçgen
  • dik üçgen
 10. 10.

  Yandaki ABC üçgeninde; s(A), s(B) den 16° ve s(C), s(A) dan 4° büyüktür. Buna göre, s(A), s(B) ve s(C) açılarının ölçüleri kaçar derecedir?

  • s(A) = 48°, s(B) = 64°, s(C) = 68°
  • s(A) = 48°, s(B) = 68°, s(C) = 64°
  • s(A) = 68°, s(B) = 48°, s(C) = 64°
  • s(A) = 64°, s(B) = 48°, s(C) = 68°
 11. 11.

   Yandaki üçgende s(A) kaç derecedir?

  • 60
  • 48
  • 44
  • 50
 12. 12.

  Dik üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • İki açısı dik açıdır
  • Bir açısı dik açıdır
  • İki kenarı eşit olabilir
  • İki açısı dar açıdır
 13. 13.

  Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden birisi değildir?

  • ikizkenar üçgen
  • eşkenar üçgen
  • çokkenar üçgen
  • çeşitkenar üçgen
 14. 14.

  Yandaki şekilde; ABCD bir dikdörtgen, DAC ise üçgendir. Buna göre DAC üçgeni için hangisi yanlıştır?

  • Bir açısı geniş açıdır.
  • Çeşit kenar üçgendir.
  • Dik üçgendir.
  • Bir açısı dik, iki açısı dar açıdır.
 15. 15.

  Aşağıdakilerden hangisi dar açılı bir bir üçgenin açılarından biri olamaz?

  • 45
  • 25
  • 95
  • 85
 16. 16.

  Yandaki üçgene göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • |AB| = |BC|
  • s(B) = s(C) = 55°
  • Dar açılı bir üçgendir.
  • s(B) = s(C) < s(A)

üçgenler test geometrik şekiller 4. sınıf matematik soru

Test Bilgisi

 • Soru Sayısı: 16
 • İdeal Süre: 20 dk.
 • Bu test 5812 kez çözüldü.

Soruya Geri Dön