loading
Lütfen Bekleyiniz...

4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Basamak ve Sayı Değerleri Test - 1

Doğal sayılarda basamak ve sayı değerleri konularında soruları içeren alıştırma testi.

 
 1. 1.
  5 on binlik + 4 yüzlük + 2 onluk + 9 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
  • 500429
  • 5429
  • 54029
  • 50429
 2. 2.
  4758 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli kaçtır?
  • 5000
  • 4760
  • 4800
  • 5800
 3. 3.
  73462 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır ?
  • Yedi bin üç yüz kırk altı
  • Yetmiş üç bin dört yüz altmış iki
  • Yedi yüz üç bin dört yüz altmış iki
  • Yetmiş bin dört yüz altmış iki
 4. 4.
  Aşağıdakilerden hangisi 56948 ile 57938 doğal sayıları arasında olur?
  • 57043
  • 56894
  • 57940
  • 56943
 5. 5.
  Birler bölüğünde 167, binler bölüğünde 458 olan sayının çözümlenmiş şekli nasıldır ?
  • (1 x 100 000) + (6 x 10 000) + (7 x 1000) + (4 x 100) + (5 x 10) + (8 x 1)
  • 4 yüz binlik + 5 on binlik + 8 binlik + 1 yüzlük + 6 onluk + 7 birlik
  • (4 x 100 000) + (5 x 10 000) + (8 x 1000) + (6 x 10) + (7 x 1)
  • 4 yüz binlik + 5 binlik + 8 yüzlük + 6 onluk + 7 birlik
 6. 6.

  7473854 sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

  • 17
  • 16
  • 14
  • 18
 7. 7.
  Sayıları yazmak için kullandığımız rakamlar kaç adettir?
  • 9
  • 10
  • sonsuz
  • 11
 8. 8.

  Yukarıdaki abaküste gösterilen sayı kaçtır ?

  • 360223
  • 306223
  • 36023
  • 36223
 9. 9.
  678393 doğal sayısının, yüzler basamağına 6 eklenip, on binler basamağından 6 çıkarılırsa elde edilecek sayı için hangisi doğrudur?
  • Sayı 54000 artar
  • Sayı 59400 azalır
  • Sayı 59600 azalır
  • Sayı 69400 artar
 10. 10.

  3A5A8A sayısında A'ların sayı değerleri toplamı 12'dir. Buna göre, A'ların basamak değerleri toplamı kaçtır ?

  • 44040
  • 40404
  • 404004
  • 440404
 11. 11.
  5893>........>5889 sıralamasında noktalı yere kaç tane sayı yazılabilir ?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 12. 12.

  49384 < ........ < 49388 sıralamasında noktalı yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır ?

  • 49385
  • 49383
  • 49388
  • 49387
 13. 13.

  Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlıştır ?

  • 28489: Yirmi sekiz bin dört yüz seksen dokuz
  • 153745: Yüz elli üç bin yedi yüz kırk beş
  • 70378: Yetmiş üç bin üç yüz yetmiş sekiz
  • 846237: Sekiz yüz kırk altı bin iki yüz otuz yedi
 14. 14.
  0, 3, 1, 4 rakamlarının tamamı kullanılarak, yazılabilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı sayıların arasındaki fark kaçtır?
  • 2906
  • 3106
  • 3276
  • 3006
 15. 15.
  8, 2, 7, 1 rakamları ile oluşturulacak dört basamaklı en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
  • 8712
  • 2178
  • 1287
  • 1278
 16. 16.
  4, 7, 0, 3 rakamları ile oluşturulacak en büyük dört basamaklı sayı kaçtır?
  • 7403
  • 7340
  • 7430
  • 7304

matematik test soru problem basamak rakam sayı 4. sınıf matematik testi 4. sınıf testi 4. sınıf sayı testi

Test Bilgisi

 • Soru Sayısı: 16
 • İdeal Süre: 20 dk.
 • Bu test 4106 kez çözüldü.

Soruya Geri Dön