loading
Lütfen Bekleyiniz...

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Destek ve Hareket Test - 1

Vücudumuzun nasıl hareket ettiğini, nasıl korunduğunu, kas ve iskelet sistemini kavramanıza yardımcı olacak sorulardan oluşan bir faydalı bir test.

 
 1. 1.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vücudumuzun hareket etmesini sağlayan yapılar bir arada verilmiştir?
  • omurga - omur - eklem
  • kısa kemik - uzun kemik - yassı kemik
  • kafatası - kaburga - omurga
  • kemik - kas - eklem
 2. 2.
  1. Vücudu dik tutar ve destek sağlarım.
  2. Önemli iç organları korurum.
  3. Hareketi sağlarım.

  Yukarıda verilenlerden hangileri iskeletin görevleri arasında yer alır? 

  • 1 - 2
  • 1 - 3
  • 2 - 3
  • 1 - 2 - 3
 3. 3.

  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • İskelet iç organlarımızı korur.
  • Kafatası, kısa kemiklerden oluşur.
  • Kaslar lifli bir yapıya sahiptir.
  • omurga, kısa kemiklerden oluşur.
 4. 4.

  İskelet ve kas sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

  • Ani hareketlerden kaçınmalıyız.
  • Düzenli egzersiz yapmalıyız.
  • Kasları zorlayıcı hareketler yapmalıyız.
  • Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz.
 5. 5.

  Yan tarafta bir kolun iki farklı durumu verilmiştir. Hangi numaralarla gösterilen kaslar kasılmıştır ?

  • 2 ve 3
  • 1 ve 3
  • 1 ve 4
  • 2 ve 4
 6. 6.
  Yeni doğmuş bir bebeğin 300'den fazla kemiği vardır.Bir yetişkinde ise 206 tane kemik bulunmaktadır.Kemik sayısındaki bu farklılığın nedeni ne olabilir?
  • Zamanla kemiklerin erimesi
  • Birkaç kemiğin birleşip kaynaşarak tek bir kemiğe dönüşmesi
  • Kemiklerin bazılarının zamanla kıkırdağa dönüşmesi
  • Zamanla kemikler arasındaki bazı eklemlerin yok olması
 7. 7.

  Utku, az şişirilmiş balonu, katlanabilir şekildeki çubukların uçlarına bağlayarak deney yapıyor. Çubukları birbirine dik pozisyonda tuttuğunda balonun kısa ve kabarık, açtığında ise uzun ve ince olduğunu görüyor.

  Utku, bu deney ile aşağıdakilerden hangisini ispat etmeye çalışmıştır ?

  • kasların kasılınca kısalıp kalınlaştığını, gevşeyince gevşeyince uzayıp inceldiğini
  • kemiklerin eklemlere bağlanma şeklini
  • kasların kemiklere nasıl bağlandığını
  • kasların lifli ve esnek bir yapıya sahip olduğunu
 8. 8.

  Yukarıdaki sembolerin temsil ettiği kemik çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.
   

  • kısa kemik - yan kemik - yassı kemik
  • uzun kemik - kısa kemik - yassı kemik
  • uzun kemik - yassı kemik - kısa kemik
  • yassı kemik - kısa kemik - yan kemik
 9. 9.
  Merve evlerinin ikinci katından aşağıya düşmüştür. Bu kaza sonunda Merve'nin yassı kemiklerinden biri kırılmıştır. Kırılan yassı kemik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 10. 10.

  1.Omuriliği korur.

  2.Az hareketli eklemlere sahip kemik zincirinden oluşmuştur.

  3.İskeletin gövde bölümünde yer alır.

  Yukarıda özellikleri verilen iskelet bölümü hangisidir?

  • omurga
  • kaburga
  • kalça kemiği
  • göğüs kemiği
 11. 11.

  Omurgamız vücudumuza esneklik sağlamaktadır. Bu durum omurganın hangi özelliğinden kaynaklanır ?

  • 33 omurdan oluşması
  • kısa kemiklerden oluşması
  • şeklinin S harfine benzemesi
  • omurlar arasında eklemlerin bulunması
 12. 12.
  Aşağıdaki mesleklere sahip olan kişilerden hangisi kaslarını diğerlerine göre en az düzeyde kullanır?
  • madenci
  • avukat
  • futbolcu
  • halterci
 13. 13.

  Yukarıdaki çarkla "iskeletin temel bölümleri" tespit edilip, başındaki harfler ok yönünde birleştirilse, aşağıdakilerden hangisi hangisi oluşur?

  • KALP
  • KAS
  • KAN
  • PAZU
 14. 14.

  1. Çok yumuşak yatakta yatmak

  2. Ağır eşya taşımak

  3. Sırada dik oturmak 

  Yukarıdaki bilgiler iskelet ve kas sağlığını nasıl etkiler?

  • 1. ve 3. olumlu, 2.olumsuz etkiler.
  • 1.ve 2. olumlu, 3.olumsuz etkiler.
  • 1.olumlu, 2.ve 3. olumsuz etkiler.
  • 3.olumlu, 1.ve 2.olumsuz etkiler.
 15. 15.

  Aşağıda kaslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  • Kemikleri birbirine bağlar.
  • Lifli bir yapıya sahiptirler.
  • Kasılıp gevşeme hareketi yaparlar.
  • Kasların çalışmasını beyin kontrol eder.
 16. 16.

  Yukarıda iskeletin parçaları gösterilmektedir. Resimleri verilen kemiklerin adları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • omurga - kalça kemiği - göğüs kafesi - bacaklar - kollar - kafatası
  • bacaklar - göğüs kafesi - kalça kemiği - omurga - kafatası - kollar
  • kafatası - omurga - kalça kemiği - bacaklar - kollar - göğüs kafesi
  • göğüs kafesi - kollar - omurga - bacaklar - kafatası -kalça kemiği
 17. 17.

  Kasları oluşturan ipliksi yapılara ........denir.

  İpliksi yapılar birleştiğinde ........oluşur.

  Yukarıdaki cümlelerde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

  • eklem - kas demeti
  • eklem - kas lifi
  • kas lifi - kas demeti
  • kemik - eklem
 18. 18.

  Aşağıdaki tabloda kemik çeşitleri ve bazı kemik örnekleri verilmiştir.
   


   

  Kemik çeşitlerini ve örneklerini eşleştirisek nasıl bir şekil oluşur ?

 19. 19.

  ..........kemik bütünlüğünün bozulması ile oluşur.

  ..........kemiğin eklem çukurundan ayrılması ile oluşur.

  ..........eklemin bir yönde zorlanmasıyla oluşur.

  Yukarıda noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  • çıkık - kırık - burkulma
  • kırık - burkulma - çıkık
  • kırık - çıkık - burkulma
  • burkulma - çıkık - kırık
 20. 20.

  1.Gelişme çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi

  2.Isınma hareketleri yapılmadan ağır egzersizler yapılması

  3.Öğrencilerin hatalı oturuş ve duruş sergilemesi

  Yukarıdaki etkinliklerden hangisi iskeletimizde gelişme ve şekil bozukluğuna neden olmaz?

  • yalnız 1.
  • yalnız 2.
  • 1. ve 2.
  • 1. ve 3.
 21. 21.

  Yukarıdaki canlıların hareketlerine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  • Solucan ve yılan kemiksizdir, sadece kaslarını kullanarak hareket ederler.
  • Solucan sadece kaslarını, yılan ise kemik ve kaslarını birlikte kullanarak hareket eder.
  • Solucan sadece kaslarını, yılan ise sadece kemiklerini kullanarak hareket eder.
  • Solucan ve yılan sadece kemiklerini kullanarak hareket eder.
 22. 22.
  Pencerenin menteşesi iskeletimizdeki hangi yapı ile benzerlik göstermektedir?
  • eklem
  • kemik
  • kas
  • kıkırdak
 23. 23.

  İnsan iskeletinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  • kıkırdak
  • kemik
  • kas
  • eklem
 24. 24.
  Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  • Sebze, meyve, süt ve süt ürünleriyle beslenmek kemik ve kaslarımız için yararlıdır.
  • Omurga vücuda esneklik kazandırır.
  • Kafatası kemikleri birbirlerine hareketsiz eklemlerle bağlıdır.
  • Kaburga kemikleri uzun kemiklerdir.
 25. 25.

  Yukarıdaki organları koruyan iskelet kısımları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  • I kafatası - II omurga

  • I göğüs kafesi - II kafatası

  • I kafatası - II göğüs kafesi

  • I omurga - II göğüs kafesi

 26. 26.
  Bacaklarımızın hareketini sağlayan kaslarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  • Bacağımızın ön ve arka tarafındaki kaslar , birbirine zıt olarak kasılıp gevşer.
  • Kasılan bacak kası uzayıp incelir, gevşeyen bacak kası ise kasılıp kalınlaşır.
  • Bacak kaslarının kasılıp gevşemesi, bacak kemiklerinin eklem bölgesinden hareket etmesini sağlar.
  • Kasılan bacak kası bağlantılı olduğu kemiği kendisine doğru çeker.

iskelet kas kemik eklem lif test soru ilkokul test coz fen ve teknoloji test çöz