loading
Lütfen Bekleyiniz...

Örüntü ve Süslemeler Test - 1

5. Sınıf örüntü ve süslemeler konusunda soruların yer aldığı konu tarama ve değerlendirme testi

 
 1. 1.

  Aşağıdaki altıgenler ile oluşturulan süslemeyi devam ettirdiğimizde kaç tane  eşkenar üçgen kullanırız?

  • 86

  • 80

  • 88

  • 90

 2. 2.

  Yanda verilen süslemeyi yaparken en fazla hangi geometrik şekilden yararlanılmıştır?

  • Dikdörtgen
  • Yamuk
  • Beşgen
  • Üçgen
 3. 3.

  Yukarıda,  hediye paketlerinden oluşmuş örüntüde 4. adımda kullanılması gereken paket sayısı kaçtır?

  • 6
  • 8
  • 7
  • 5
 4. 4.

  Soldaki şekilin cevresinden bir dikdörgen oluşturmak için şekle en az kaç çeşit çokgen eklenmelidir?

  • 4
  • 3
  • 1
  • 2
 5. 5.
  Örüntü ve süslemelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Örüntü belli bir düzen ve kurala göre oluşturulur.
  • Çember ile örüntü ve süsleme yapılamaz.
  • Altıgen ile süsleme yapılabilir.
  • Süsleme yaparken şekiller arası boşluk bırakılmaz.
 6. 6.

  Yukarıdaki yamuklardan oluşmuş şekil örüntüsünde 4. adımda oluşması gereken şekil aşağıdakilerden hangisidir?

 7. 7.

  Yandaki örüntü ve süsleme modeli hangi çokgenlerden oluşmuştur?

  • Eşkenar üçgen, dikdörtgen, kare
  • Dik üçgen, kare, daire
  • Eşkenar üçgen, kare, beşgen
  • Dik üçgen, kare, dikdörtgen
 8. 8.

  Yukarıdaki örüntüde eksik bırakılan kısma hangi parça gelmelidir?

 9. 9.

  Yukarıdaki örüntüyü aşağıda verilenlerden hangisi devam ettirir?

 10. 10.

  Ahmet odun kırarken yukarıdaki şekildeki gibi bir örüntü oluşturmuştur. Buna göre Ahmet 4. gün kaç odun kırmıştır?

  • 28

  • 23
  • 38
  • 36
 11. 11.

  Aşağıdaki çokgenlerden hangisi hiç boşluk kalmayacak ve yarım kalmayacak şekilde dik üçgenlerle süslenemez?

 12. 12.

  Yukarıda verilen örüntüde 5. adımdaki nokta sayısı kaç olur?

  • 15
  • 18
  • 21
  • 13
 13. 13.

  Yukarıdaki örüntü modelinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  • Kare
  • Dikdörtgen
  • Dik üçgen
  • Beşgen
 14. 14.

  Aylin, topladığı cevizlerden birinci gün 2, ikinci gün 4 ve üçüncü gün 6 tane yedi. Dördüncü gün tekarar 2 tane ceviz yiyerek bir örüntü oluşturdu ve oluşturduğu örüntüyü geometrik şekiller kullanarak gösterdi.

  Buna göre aşağıda verilen gösterimlerden hangisini Aylin oluşturmuştur?

  •  - 

  •  -  -   -  - 

  •  - ■   - ■  -   - 

  •  - ● ■   - ■  - 

 15. 15.

  Aşağıdaki süslemelerden hangisi eş şekilerle oluşturulmamıştır?

 16. 16.
  Aşağıdaki örüntülerin hangisinde örüntünün kuralına uyulmamıştır?

5.sınıf test 5. sınıf örüntü 5. sınıf süsleme 5.sınıf matematik 5. sınıf sınav