loading
Lütfen Bekleyiniz...

Açılar Test - 1

4. Sınıf açılar konusunda soruların yer aldığı detaylı konu tarama testi.

 
 1. 1.

  AçılarTest-1-soru1

   

  Yandaki şekilde kaç tane açı vardır?

  • 4

  • 5

  • 3

  • 2

 2. 2.

  A açısına 25°, B açısına da 27° eklediğimizde her ikisinden de birer tane en küçük dereceli geniş açı elde edilmektedir. Buna göre A ve B açılarının eklenmemiş durumdaki değerleri toplamı kaç derecedir?

  • 135

  • 140

  • 125

  • 130

 3. 3.

  AçılarTest-1-soru3Akrep ve yelkovan, tam saatlerde bir gün içerisinde kaç defa dik açı oluşturur?

  • 8

  • 6

  • 5

  • 4

 4. 4.

  AçılarTest-1-soru4

   

  Sekildeki mavi ile belirtilen (b) açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 125

  • 135

  • 130

  • 145

 5. 5.

  AçılarTest-1-soru5  Yandaki şekilde kaçtane dar açı vardır ?

  • 8

  • 4

  • 6

  • 10

 6. 6.

  AçılarTest-1-soru6

   

  Yandaki şekilde hangi harfler arasında kalan açı geniş açıdır?

  • COB

  • COD

  • AOB

  • AOD

 7. 7.

  AçılarTest-1-soru7 dik açıdan 25° büyük AçılarTest-1-soru7 dik açıdan 32° küçüktür. Buna göre, AçılarTest-1-soru7 – AçılarTest-1-soru7 = ?

  • 116

  • 58

  • 57

  • 115

 8. 8.

  AçılarTest-1-soru8

   

  Yandaki saat modelinde akrep ile yalkovanın oluşturduğu açı kaç derecedir ?

  • 115

  • 110

  • 120

  • 150

 9. 9.

  İki dar açının toplamı 112° dir. Bunlardan biri 36° ise, diğeri bir dik açıdan kaç derece daha küçüktür?

  • 76

  • 14

  • 28

  • 36

 10. 10.

  Aşağıdaki şekillerin hangisinde açı vardır?

  • AçılarTest-1-cevap10a

  • AçılarTest-1-cevap10b

  • AçılarTest-1-cevap10c

  • AçılarTest-1-cevap10d

 11. 11.

  Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik bir açı çıkarırsak, en büyük ölçülü bir dar açı elde ederiz?

  • 91

  • 90

  • 101

  • 81

 12. 12.

  Bir gün içerisindeki tam saatlerde bir saatin akrep ve yelkovanı kaç kez doğru açı oluşturur?

  • 1

  • 2

  • 3

  • 5

 13. 13.

  Aşağıdakilerden hangisi dar açı değildir?

  • AçılarTest-1-cevap13a

  • AçılarTest-1-cevap13b

  • AçılarTest-1-cevap13c

  • AçılarTest-1-cevap13d

 14. 14.

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.

  • Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.

  • Ölçüsü 90° den büyük olan açıya dik açı denir.

  • Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.

 15. 15.

  Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?

  • AçılarTest-1-cevap15a

  • AçılarTest-1-cevap15b

  • AçılarTest-1-cevap15c

  • AçılarTest-1-cevap15d

 16. 16.

  Bir dik açı ile bir dar açının toplamı 177° ise dar açı kaç derecedir?

  • 87

  • 77

  • 78

  • 83

 17. 17.

  Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik bir açıyı çıkarırsak en büyük dar açıyı elde ederiz ?

  • 89

  • 90

  • 91

  • 179

 18. 18.

  AçılarTest-1-soru18Yandaki şekilde verilen açılar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

  • 3 adet geniş açı vardır.

  • 8 adet dik açı vardır.

  • 3 adet dar açı vardır.

  • Dik açı sayısı, dar açı sayısının iki katından fazladır.

 19. 19.

  Aşağıdakilerden hangisi açı ölçüm birimidir?

  • derece

  • metre

  • gram

  • litre

 20. 20.

  Farkları 40° olan bir dik açı ile bir dar açının, toplamları kaç derecedir?

  • 150

  • 130

  • 135

  • 140

açılar geometri 4.sınıf test soru matematik doğrular ve açılar komşu açılar yöndeş açılar ters açı