loading
Lütfen Bekleyiniz...

1. Dönem Fen ve Teknoloji Sınavı

2014 - 2015 Eğitim, öğretim yılı 1. Dönem Fen ve Tekneloji TEOG Sınavı

 
 1. 1.

  Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru1

  “Kromozom sayısı aynı olan iki canlı, aynı türden olmayabilir” görüşünün doğru olduğunu göstermek isteyen bir öğrenci, tablodaki “?” yerine aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?

   

  TürKromozom Sayısı (2n)

  • Patates 48

  • Domates 24

  • Bezelye 14

  • Bakla 12

 2. 2.

  Ayşe’nin ailesinin saç şekli özelliği (dış görünüş) bakımından kalıtımı şematik olarak verilmiştir.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru2

  Bu şemaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (İnsanlarda kıvırcık saçlılık baskın, düz saçlılık ise çekinik özelliktir.)

  • Ayşe, anne ve babadan yalnızca birinin genlerini almıştır.

  • Ayşe, anne ve babadan yalnızca baskın genleri almıştır.

  • Ayşe’nin tüm baskın özellikleri çocuklarına aktarılmıştır.

  • Ayşe, saç şekli özelliği bakımından melez döldür (heterozigot).

 3. 3.

  Bir öğrenci, aynı ortamda iki farklı bitki ile şekildeki uygulamaları yapıyor. Saksıların büyüklükleri, toprak özellikleri ve verilen su miktarları aynıdır.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru3

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru3

  Öğrencinin aşağıdaki ifadelerinden hangisi bu uygulamalarla ilgili doğru bir çıkarımdır?

   

  • Fasulye bitkisi eşeysiz üreme ile gül bitkisi eşeyli üreme ile çoğaltılmıştır.

  • Fasulye tohumlarından gelişen yeni bitkilerin genotipleri birbirinin tamamen aynısıdır.

  • Mitoz bölünme; fasulye bitkisinin büyümesinde, gül bitkisinin hem büyümesinde hem de çoğalmasında etkili olmuştur.

  • Gül bitkisinin kesilen dallarından aynı ortamda üretilen yeni gül bitkilerinin genotip ve fenotipleri birbirinden kesinlikle farklı olur.

 4. 4.

  İnsanda üreme hücreleri ve zigotun oluşum süreci şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru4

  Bu süreç ile ilgili,

  1. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşir.
  2. Yumurtaların kalıtsal yapısı daima birbirinin aynıdır.
  3. L evresinde homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
  4. Yavru bireyin cinsiyeti spermler tarafından belirlenir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  • I ve II

  • I ve IV

  • II ve III

  • III ve IV

 5. 5.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru5

  Yukarıdaki şekilde bir DNA molekülünün tek zinciri gösterilmiştir. Bu yapıya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap5a, fosfat molekülünü temsil eder.

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap5b, şeker molekülünü tesmsil eder.

  • K, L, M ve N farklı organik bazları temsil etmektedir.

  • Bu tek zincirde toplam 12 nükleotid vardır.

 6. 6.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru6

  Gazetede verilen habere göre; bilim insanlarının alabalıklarla ilgili bu çalışmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • Daha soğuk sularda da yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak

  • Soğuk sulara göç etmelerini engellemek

  • Yumurta verimliliğini azaltmak

  • Yayıldıkları alanı daraltmak

 7. 7.

  Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir.

  Aşağıdakilerden hangisi adaptasyon nedeniyle kazanılmış bir özellik değildir?

  • Ördeklerin perdeli ayakları sayesinde hızlı yüzmesi

  • Bukalemunların renk değiştirerek düşmanlarından korunması

  • Halter sporuyla uğraşan bir kişinin kol kaslarının gelişmesi

  • Kaktüslerin su depolayan gövdeye sahip olması

 8. 8.

  Öğretmen öğrencilerine, “Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi bir fareyi mi, yoksa beyaz bir fareyi mi kolaylıkla fark ederek avlayabilir?” sorusunu yöneltmiştir.

  Bu soruya öğrencilerin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

  • Beyaz fareyi avlar; çünkü ortama uyum sağlayamayan canlıların yaşama şansı daha azdır.

  • Kahverengi fareyi avlar; çünkü doğal seçilim için çevre koşullarına daha iyi uyum sağlamak önemlidir.

  • Kahverengi fareyi avlar; çünkü aynı ortamda yaşayan farklı türdeki canlılar benzer uyum şekilleri geliştirir.

  • Beyaz ve kahverengi fareleri her zaman aynı oranda avlar; çünkü kartalların gözleri çok iyi görür.

 9. 9.

  Suda çözünmeyen özdeş K, L ve M cisimleri bir iple şekildeki dinamometreye bağlanmıştır. M cismi suyun içine batacak şekilde ölçüm yapıldığında dinamometre 30 N’u göstermektedir.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru9

  Buna göre, başka bir değişiklik yapmadan yalnızca L ve M arasındaki ip kesilirse dinamometre kaç N’u gösterebilir?

  • 24

  • 20

  • 16

  • 10

 10. 10.

  Fatih, bir metal bilyeyi havada ve sıvı içinde şekilde gösterildiği gibi bir dinamometre ile tartıyor.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru10

  Fatih, havada 4 N ölçtüğü bilyenin ağırlığını, bilye sıvı içinde iken kaç N ölçmüş olabilir?

  • 4,5

  • 4,2

  • 4

  • 3,8

 11. 11.

  Sıcak hava balonu şekildeki gibi uçmaktadır.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru11

  Buna göre, balona etki eden kaldırma kuvvetinin yönü şekilde verilen yönlerden hangisidir?

  • I

  • II

  • III

  • IV

 12. 12.

  Bir metal parçasının havadaki ağırlığını 5 N ölçen bir öğrenci, aynı metal parçasını suya daldırdığında dinamometrede 4 N değerini okuyor.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru12

  Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değerin azalmasını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak açıklar?

  • Metalin kütlesinin azalması

  • Metale yer çekimi kuvvetinin artık etki etmemesi

  • Metale yer çekimi kuvvetine zıt yönde bir kuvvetin etki etmesi

  • Metale yer çekimi kuvveti ile aynı yönde bir kuvvetin etki etmesi

 13. 13.

  K, L ve M katı cisimlerinin kütle ve hacim değerleri tabloda verilmiştir.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru13

  Buna göre, cisimlerin yoğunlukları (özkütleleri) arasındaki ilişki nedir?

  • K, L ve M’nin aynıdır.

  • K, L ve M’nin farklıdır.

  • K ile M’nin aynı, L’nin farklıdır.

  • K ile L’nin aynı, M’nin farklıdır.

 14. 14.

  Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini göstermek isteyen Elif, cismi şekillerdeki gibi sıvılara batırıp dinamometredeki değerleri okuyor.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru14     1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru14

  Buna göre Elif, hangi iki düzenekteki okuduğu değerleri karşılaştırırsa amacına ulaşır?

  • I ve III

  • II ve III

  • I ve IV

  • I ve II

 15. 15.

  İçi dolu cam küreye etki eden kaldırma kuvvetinin, sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermek isteyen Ayşe, aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini seçerse bu amacına ulaşır?

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap15a

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap15b

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap15c

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap15d

 16. 16.

  Aşağıda güncel hayatımızda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

  1. Gemilerin su yüzeyinde yüzmesi
  2. Sıcak hava balonlarının havada yolcu taşıması
  3. Buluttan kopan yağmur damlasının yere düşmesi

  Bu olaylardan hangileri sıvı veya gazların kaldırma kuvveti etkisi ile gerçekleşir?

  • Yalnız I

  • I ve II

  • I ve III

  • II ve III

 17. 17.

  İçi dolu X katı cismi şekildeki gibi havada, zeytinyağında ve suda tartılıp dinamometrenin gösterdiği değerler okunuyor.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru17

  Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğuna göre;

  1. X cismine zeytinyağı ve su farklı kaldırmakuvvetleri uygular.
  2. Sıvı yoğunluğu arttıkça X cismine etkieden kaldırma kuvveti artar.
  3. Sıvının yoğunluğu arttıkça X cisminingörünür ağırlığı azalır.

  yargılarından hangileri bu okunan değerler tarafından doğrulanır?

   

  • Yalnız II

  • I ve II

  • I ve III

  • I, II ve III

 18. 18.

  İçerisinde sıvı bulunan kaba içi dolu küresel K cismi bırakıldığında şekildeki gibi askıda kalıyor.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru18

  İçi dolu X, Y ve Z cisimleri K cismi ile aynı maddeden yapılmış, farklı büyüklükte cisimlerdir. 
  Buna göre, kaptan K cismi çıkarılıp X, Y ve Z cisimleri kaba bırakıldığında sıvı içindeki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap18a

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap18b

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap18c

  • 1.DönemFenveTeknolojiSınavı-cevap18d

 19. 19.

  Kaptaki sıvı içinde yumurta şekildeki gibi dengede durmaktadır.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru19

  Yumurtaya etki eden kaldırma kuvvetini bulmak için öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru19

  Buna göre, hangi öğrencinin yorumu doğrudur?

  • Ayşe

  • Metin

  • Büşra

  • Hasan

 20. 20.

  Mehmet, bir demir bilyenin ağırlığını şekil I’deki gibi havada dinamometre yardımıyla ölçüp not ediyor. Aynı bilyeyi şekil II’deki gibi sıvı dolu kabın içine daldırdığında ise taşma seviyesine kadar sıvı dolu olan kaptan 20 N ağırlığında sıvının taştığını gözlemliyor.

  1.DönemFenveTeknolojiSınavı-soru20

  Mehmet yalnızca bu verilenlerden yola çıkarak;

  1. Kaldırma kuvveti, taşan sıvının ağırlığına eşittir.
  2. Cismin ağırlığı, taşan sıvının ağırlığına eşittir.
  3. Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşittir.

  yargılarından hangilerine ulaşır?

  • Yalnız I

  • Yalnız II

  • Yalnız III

  • I, II ve III

Teok 2014 Teog 2015 Teog Fen ve Teknoloji Sınavı Teog Fen ve Teknoloji Testi Ortak Sınav Teog Çıkmış Sorular Teog Fen Teog Online Test

Test Bilgisi

 • Soru Sayısı: 20
 • İdeal Süre: 20 dk.
 • Bu test 4 kez çözüldü.

Soruya Geri Dön