loading
Lütfen Bekleyiniz...

Dörtgenler Test - 1

5. Sınıf dörtgenler konusunda soruların yer aldığı konu tarama ve değerlendirme testi.

 
 1. 1.

  Sağdaki paralelkenarda C açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 108
  • 144
  • 36
  • 72
 2. 2.

  NKLM eşkenar dörtgeninde N açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 110
  • 70
  • 120
  • 130
 3. 3.

  Sağda verilen ABCD paralelkenarında ? ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedi ?

  • 35
  • 50
  • 30
  • 40
 4. 4.

  Soldaki yamuğun hangi açı çifti toplamı 180 e eşittir?

  • D ve G
  • F ve H
  • D ve F
  • F ve G
 5. 5.

  ABCD paralelkenarında B açısının ölçüsü en kısa yoldan nasıl bulunur?

  • Bütün açıların ölçüleri toplanır ve 360o den çıkarılır.

  • A ve C açılarının ölçüleri toplanır. 360den çıkarılır. Sonuçtan, D açısının ölçüsü çıkarılarak bulunur.

  • Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüsü eşit olduğu için B açısının ölçüsü D açısının ölçüsüne eşittir. B açısının ölçüsü 130 olarak bulunur.

  • Paralelkenarda komşu açıların ölçüleri toplamı 180o olduğundan 180'den 70 çıkarılarak bulunur.

 6. 6.

  Karenin iç açılarının ölçüleri toplamı bir ................. açı oluşturur.

  Yukarıdaki ifadede noktalar ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa ifade doğru olur?

  • dik
  • geniş
  • dar
  • tam
 7. 7.

  Aşağıdakilerden hangisi dar açısı olmayan bir dörtgendir?

  • dikdörtgen
  • yamuk
  • eşkenar dörtgen
  • paralelkenar
 8. 8.

  Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün açıları 90o olan bir dörtgenin köşegenleri için ne söylenebilir?

  • Birbirinden faklıdır
  • Birbirine diktir
  • Köşegeni yoktur
  • Birbirine eşittir
 9. 9.

  Sağdaki paralelkenarda s(D) açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 36
  • 106
  • 116
  • 64
 10. 10.
  1. İç açılarının ölçüleri toplamı 360o'dir.
  2. İç açıları ölçüleri birbirine eşittir.
  3. Köşegeni yoktur.

  Yukarıdaki özelliklerin hangisi yada hangileri kareye aittir? 

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I, II ve III
  • I ve II
 11. 11.

  Yandaki dörtgende D açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 109
  • 119
  • 89
  • 120
 12. 12.

  Yandaki verilen yamukta D açısının ölçüsü kaç derecedir?

  • 102
  • 112
  • 103
  • 113
 13. 13.

  Sağda verilen EFGH yamuğunda s(G) = 65o, s(E) = 115o olduğuna göre s(F) açısı kaç derecedir ?

   

  • 115
  • 65
  • 50
  • 180
 14. 14.

  Bir ABCD yamuğunda |AB| = |CD|'dir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • s(A) + s(D) = 180o dir.

  • s(A) = s(D) dir.

  • s(B) = s(C) dir.
  • s(D) + s(C) = 180o dir.

 15. 15.
  Aşağıda ismi verilen çokgenlerden hangisinin köşegenleri birbirini dik açı ile keser?
  • paralelkenar
  • üçgen
  • kare
  • yamuk
 16. 16.

  Yandaki eşkenar dörtgene göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • s(B) = s(D)
  • s(B) = s(C)
  • s(B) + s(D) = 180o

  • s(A) = s(C)

dörtgenler test test çöz 5. sınıf matematik paralelkenar kare eşkenar dörtgen yamuk geometri test