loading
Lütfen Bekleyiniz...

Çokgenler, Üçgenler Test - 1

Çokgenler, üçgenler konularında soruların yer aldığı konu tarama ve değerlendirme testi.

 
 1. 1.

  Yandaki ABCD dikdörtgeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Karşılıklı kenarları eşittir.
  • Bütün açıları eşittir.
  • Dört köşesi vardır.
  • Düzgün çokgendir.
 2. 2.
  • Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir.
  • Paralel olan kenarlara taban denir.
  • Paralel olan kenarlarındaki açı çiftlerinin ölçüleri toplamı 180o

  Yukarıda bir çokgene ait özellikler verilmiştir.

  Buna göre özellikleri verilen bu çokgen aşağıdakilerden hangisidir?

  • Eşkenar dörtgen
  • Kare
  • Paralelkenar
  • Yamuk
 3. 3.

  Şekilde verilen (STK) üçgeninde |ST| = |SK| olduğuna göre s(S) kaç derecedir?

  • 80
  • 90
  • 60
  • 70
 4. 4.

  Yandaki üçgende verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklıdır.
  • (ABC) ikizkenar üçgendir.
  • s(C)= 35o dir.

  • (ABC)'nin iki iç açısının ölçüsü birbirine eşittir.
 5. 5.

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180o dir.

  • Üçgenler kenarlarına ve açılarına göre sınıflandırılır.

  • Üçgenlerin iki köşegeni vardır.

  • Üçgenlerin üç kenarı vardır.

 6. 6.

  Sağdaki üçgende s(S) + s(G) toplamı kaç derecedir?

  • 90

  • 95
  • 80
  • 85
 7. 7.
  Bir ikizkenar üçgende tepe açısı, bir taban açısının 3 katına eşittir. Buna göre üçgenin tepe açısının ölçüsü kaç derecedir?
  • 120
  • 108
  • 116
  • 90
 8. 8.

  Yandaki (ABC) üçgeninde A açısı kaç derecedir?

  • 108

  • 104
  • 98
  • 114
 9. 9.

  Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?

 10. 10.

  Yandaki üçgende C açısının ölçüsü kaç derecedir ?

  • 65
  • 70
  • 55
  • 60
 11. 11.

  Sağdaki şekilde (ABC) üçgeninde [AD] çiziliyor.

  |AB| = |AD| = |DC| veriliyor.

  s(C) = 30o olduğuna göre s(B) kaç  derecedir?

  • 120
  • 60
  • 30
  • 90
 12. 12.
  Bir eşkenar dörtgen ile karenin özellikleri karşılaştırıldığında aynı olmayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  • Kenar özellikleri
  • Köşe sayıları
  • Açı ölçüleri
  • Köşegen sayıları
 13. 13.
  1. Düzgün çokgenlerin iç açıları ölçüleri birbirine eşittir.
  2. Bütün çokgenlerin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
  3. Bütün çokgenlerin iç açıları toplamı 360o dir.

   Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  • Yalnız III

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I ve III
 14. 14.

  (ABC)'nde s(B) kaç derecedir?

  • 136
  • 98
  • 112
  • 126
 15. 15.

  Şekilde (ABDE) kare, (BCD) eşkenar üçgendir. s(BCA)'ın ölçüsü kaç derecedir?

  • 25
  • 30
  • 20
  • 15

test çöz online test çokgenler test üçgenler test matematik test 5.sınıf matematik test