loading
Lütfen Bekleyiniz...

Ondalık Kesirler Test - 1

5. Sınıf ondalık kesirler konusunda soruların yer aldı konu tarama ve değerlendirme testi

 
 1. 1.
           
           

  Yukarıdaki modelle bir ondalık kesir ifade edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi modelin ifade ettiği ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

  • 8,2
  • 5,3
  • 1,6
  • 5,2
 2. 2.

  8,006 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sekiz tam on binde altı
  • Sekiz tam binde altmış
  • Sekiz tam yüzde altı
  • Sekiz tam binde altı
 3. 3.

  0,57 <  < 0,66 sıralamasında  yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

  • 0,55
  • 0,578
  • 0,60
  • 0,659
 4. 4.
  Sekiz yüz elli üç tam binde otuz sekiz olarak belirtilen ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
  • 800,538
  • 853,380
  • 853,038
  • 800,538
 5. 5.

  $$25\frac{347}{1000}$$ kesri virgülle yazıldığında binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisi olur?

  • 0,007
  • 0,07
  • 0,004
  • 0,003
 6. 6.
  Öğrenciler Okudukları süre (dk.)
  Eray 1,59
  Melih 1,45
  Sevim 1,12

  Tablo: Öğrenciler ve öğrencilerin yüz kelimeyi okudukları süre

  Yukarıdaki tablo, öğrencilerinyüz kelimeyi okudukları zamanı göstermektedir. Buna göre öğrencilerin okudukları zamanı dikkate alarak sıralama yapılırsa aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğru olur?

  • Sevim < Melih < Eray
  • Melih < Eray < Sevim
  • Eray < Sevim < Melih
  • Sevim < Eray < Melih
 7. 7.

   > 1,5 karşılaştırmasında  yerine yazılabilecek en küçük ondalık kesir aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

  • 0,5
  • 1,6
  • 1,7
  • 1,4
 8. 8.
  Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  • 2,405 < 2,42
  • 1,5 < 1,05
  • 4,292 < 2,29
  • 0,8 < 0,09
 9. 9.
  0, 5, 9, 2 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek, 2'den küçük en büyük ondalık kesir hangisidir?
  • 2,259
  • 2,952
  • 0,259
  • 0,952
 10. 10.

  Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

  • 4 < 4,23 < 4,83
  • 0,1 < 0,02 < 0,15
  • 7,3 < 8 < 8,01
  • 0,03 < 0,1 < 0,2
 11. 11.
  9 lira 25 kuruş aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru yazılmıştır=
  • 9,205
  • 9,025
  • 9,25
  • 92,5
 12. 12.
  65,478 ondalık sayısının yüzde birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir.
  • 5
  • 4
  • 8
  • 7
 13. 13.
  A Mağazası 699,99
  B Mağazası 700,01
  C Mağazası 666,66
  D Mağazası 966,00

  Bir tablet bilgisayarın farklı mağazalardaki fiyatları yukarıdaki gibidir, buna göre en ucuz tablet hangi mağzadadır?

  • C Mağazası
  • B Mağazası
  • A Mağazası
  • D Mağazası
 14. 14.
  3, 9, 7, 1 rakamları kullanılarak yazılabilecek 3'ten büyük en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir ?
  • 7,391
  • 3,179
  • 3,971
  • 1,379
 15. 15.
           

  Yukarıdaki şekilde boyalı kısmın bütüne oranı ondalık kesir olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

  • 0,8
  • 0,4
  • 0,6
  • 0,8

5. Sınıf Matematik test çöz ondalık kesir ondalık test