loading
Lütfen Bekleyiniz...

Çevre Uzunlukları Test - 1

Geometrik şekillerin çevre uzunluklarının hesaplanması konusunda soruların yer aldığı değerlendirme testi.

 
 1. 1.

  Yandaki birbirine eşit üç eşkenar üçgenlerden oluşmuş şeklin çevresi 84 cm olduğuna göre AB doğru parçasının uzunluğu kaç cm dir?

  • 24
  • 18
  • 12
  • 20
 2. 2.

  Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin hangisinin çevre uzunluğu büyüktür?

  • a = 38 cm, b = 28 cm, c = 32 cm
  • a = 14 cm, b = 17 cm, c = 11 cm
  • a = 3 m, b = 4 m, c = 5 m
  • a = 40 mm, b = 40 mm, c = 60 mm
 3. 3.

  Yandaki şekil birim karelerden oluşan noktalı kağıt üzerine çizilmiştir. Şeklin en küçük boyutlu kareye tamamlanması için kaç tam, kaç yarım kare daha çizilmelidir?

  • 1 tam 1 yarım
  • 2 tam 2 yarım
  • 1 tam 2 yarım
  • 2 tam 1 yarım
 4. 4.

  Şeklindeki ABCD karesinin bir kenarı 12 cm ise renkli bölgenin çevresi kaç cm'dir?

  • 24
  • 48
  • 36
  • 60
 5. 5.

  Her birinin çevre uzunluğu 15 cm olan 4 eşkenar üçgensel bölge ile oluşturulan yandaki düzlemsel bölgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

  • 60
  • 45
  • 30
  • 25
 6. 6.

  ABC nin çevre uzunluğu kaç m dir?

  • $$\frac{10}{8}$$

  • $$\frac{15}{8}$$

  • $$\frac{15}{24}$$

  • $$\frac{12}{8}$$

 7. 7.
  Bir kenar uzunluğu 50 cm olan karenin çevresi kaç m'dir?
  • 5
  • 4
  • 2
  • 25
 8. 8.

  Çevresi 44 cm olan bir üçgenin, a kenarının uzunluğu b kenarından 5 cm, c kenarından 6 cm küçükse üçgenin kenarları arasındaki sıralama hangisidir?

  • b < a < c

  • c < a < b

  • a < c < b

  • a < b < c

 9. 9.

  Bir kenar uzunluğu $$\frac{18}{8}$$ m olan karenin çevresi kaç cm dir?

  • $$\frac{1800}{400}$$

  • 18
  • $$\frac{900}{4}$$

  • 900
 10. 10.

  2005 PYBS

  Şekildeki ABCD karesinin içine, kısa kenarının uzunluğu 4 cm olan EFHG dikdörtgeni çizilmiştir. Karenin bir kenar uzunluğu 10 cm olduğuna göre, taralı bölgelerin çevrelerinin uzunlukları toplamı kaç cm dir?

  • 52
  • 32
  • 46
  • 34
 11. 11.

   Yandaki üçgenin çevre uzunluğu 45 cm dir. Buna göre a kaç cm dir?

  • 16
  • 15
  • 13
  • 14
 12. 12.
  Çevresi 884 m olan karenin bir kenarı kaç cm dir?
  • 22100 cm
  • 221 cm
  • 88,4 cm
  • 88400 cm
 13. 13.

  Şekildeki ABCD karesinin bir kenarı 10 cm ve renkli bölgenin çevresi 45 cm ise boyalı olmayan bölgenin çevresi kaç cm'dir?

  • 10
  • 15
  • 25
  • 20
 14. 14.

  Çevrelerinin uzunluğu eşit ve toplamı 108 cm olan ikizkenar ve eşkenar üçgenlerden, ikizkenar üçgenin ikiz kenarlarından biri 16 cm ise taban uzunluğu kaç cm dir?

  • 24
  • 22
  • 18
  • 20
 15. 15.
  Kenar uzunlukları 30,30,50 cm olan bir trafik levhasının çevresine 3 şerit fosforlu bant çekilecektir. Bantın 10 cm'si 2 TL olduğuna göre kullanılacak bant için kaç para ödenmelidir?
  • 69TL
  • 66 TL
  • 660 TL
  • 96 TL
 16. 16.

  Kenar uzunluklarının her biri, diğerinden 3 m fazla olan üçgen şeklindeki bir havuzun çevresi 63 m olduğuna göre, en küçük kenar kaç metredir?

  • 18
  • 16
  • 17
  • 21
 17. 17.

  2003 PYBS

  Taralı şekil, birbirine eş karelerden oluşmaktadır? Taralı bölgenin çevresinin uzunluğu, karelerden birinin çevresinin uzunluğunun kaç katıdır?

  • 8
  • 3
  • 6
  • 4
 18. 18.

  Yukarıdaki şekilde TG doğru parçasının uzunluğu GS doğru parçasının 3 katıdır. Şeklin tüm çevresi 420 cm olduğuna göre [AG] nin uzunluğu kaç cm dir?

  • 20
  • 60
  • 40
  • 10

uzunluk problemleri çevre şekil üçgen kare soru matematik dersi 4.sınıf ilkokul test soru