loading
Lütfen Bekleyiniz...

Belirteç, İlgeç , Bağlaç Test - 1

Belirteç, İlgeç, Bağlaç konusunda soruları içeren tarama testi.

test çöz online test belirteç test zarflar test bağlaç test Türkçe test 4. sınıf Türkçe testi 4. sınıf Türkçe soruları
 
 1. 1.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç yoktur?

  • Senin gibi çalışkan olmak isterdim.

  • Senin elbisen gibi bir elbise arıyorum.

  • Dünden beri gözüme uyku girmedi.

  • Onu gördüğüme sevindim.

 2. 2.

  "Ali dün bize geldi."cümlesinde belirteç kelimeyi bulmak için yükleme hangi soruyu sormalıyız?

  • kim

  • ne

  • ne zaman

  • nereye

 3. 3.

  Ordu'dan dün geldim.

  Merdivenlerden aşağı iniyordu.

  Bu gün çok neşelisin.

  Yukarıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimelerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • ön ad

  • ad

  • belirteç

  • adıl

 4. 4.

  Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem bağlaç hem ilgeç olarak kullanılabilir?

  • ve

  • için

  • kadar

  • ile

 5. 5.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç vardır?

  • Yeşil bir kazak giymişti.

  • Annem ben çok sever.

  • Ayşe ile Elif top oynuyor.

  • İki yaşına bastı.

 6. 6.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?

  • Ali ile birlikte gittik.

  • Öteden beri beni hiç sevmezdi.

  • Ali ile Ayşe kavga ettiler.

  • Düne kadar bunu bilmiyordun.

 7. 7.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç kullanılmıştır?

  • Aslan gibi bir gençti.

  • Kardeşimi okula bıraktım.

  • Olay yerine polisler geldi.

  • Öğretmen yarın sınav yapacak.

 8. 8.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?

  • Okan ile markete gittik.

  • Selim ve Selin ders çalışıyorlar.

  • Onun bu davranışına çok kırıldım.

  • Senin için geldim.

 9. 9.

  "Ahmetlerle Eskişehir gezisine haftaya gideceğiz." cümlesinde zarf (belirteç) olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

  • Ahmetler

  • Eskişehir

  • gezisine

  • haftaya

 10. 10.

  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem yer-yön bakımından nitelenmiştir?

  • Arkaya kaç yolcu alırsın?

  • İzmir'e gittiler.

  • Ablam geriye baktı.

  • Onu kime verdi?

 11. 11.

  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığı belirtilmiştir?

  • Zil çalınca merdivenlerden koşarak indi.

  • Yazının önemli kısımlarını hepimize açıkladı.

  • Taze simitten iri lokmalar koparıyordu.

  • Yolda yürürken aniden yere düştü.

 12. 12.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç yoktur?

  • Biraz hızlı yürü.

  • İçeriye girdik.

  • Az önce yemek yedik.

  • Yemeğini dikkatli ye.

 13. 13.

  "Demir tavında dövülür." cümlesinde tavında sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?

  • belirteç

  • ön ad

  • zamir

  • ad

 14. 14.

  "Ozan, çocuk korosuna akşamları gidiyor." cümlesinde belirteç olan kelime hangisidir?

  • akşamları

  • çocuk

  • gidiyor

  • korosuna