loading
Lütfen Bekleyiniz...

Noktalama İşaretletleri Test - 1

Noktalama işaretleri konusunda tarama testi

 
 1. 1.
  "Mine teyzem pasta yapmış( )"cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir?
  • nokta
  • virgül
  • ünlem işareti
 2. 2.
  'sekizinci' sözcüğünün yazılışlarından hangisi yanlıştır?
  • 8.
  • sekizinci
  • 8.inci
 3. 3.
  Acı,korku,sevinç,heyecan,üzüntü bildiren cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
  • ünlem işareti
  • soru işareti
  • noktalı virgül
 4. 4.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?
  • Ali okula gitti mi
  • Bugün gelecek misiniz
  • Eyvah yemek yandı
 5. 5.
  Kısaltmalardan sonra hangi noktalama işareti kullanılır?
  • iki nokta üst üste
  • nokta
  • virgül
 6. 6.
  Eğik çizgi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz?
  • Adreslerde numara yazılırken
  • Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmada
  • il ve ilçe adları arasında
 7. 7.
  "Arkadaşını tanıyor muyum ( )" cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir?
  • ?
  • .
  • !
 8. 8.
  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kısa çizgi ile yanlış ayrılmıştır?
  • kar-deş
  • ark-adaş
  • la-va-bo
 9. 9.
  Aşağıdakilerden hangisinde nokta farklı bir görevde kullanılmıştır?
  • 4.
  • T.
  • Prof.
 10. 10.
  "Annem ( ) pazardan elma ( ) armut ve kiraz aldı( )" cümlesinde parantezi içlerine sırasıyla hangi noktalama işareti gelmelidir?
  • (?) (,) (,)
  • (,) (,) (.)
  • (!) (,) (.)
 11. 11.
  Kısa çizginin görevi nedir?
  • Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kullanılır.
  • Cümlenin sonuna konur.
  • Konuşma cümlelerinin başına başına konur.
 12. 12.
  Soru anlamı veren cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
  • ünlem işareti
  • nokta
  • soru işareti

noktalama işaretleri testi 3. sınıf noktalama işaretleri nokta virgül ünlem soru işareti