loading
Lütfen Bekleyiniz...

Fiiller (Eylemler) Test-1

Fiiller (Eylemler) konusunda tarama testi

fiiller eylemler 3. sınıf Türkçe ilkokul test test çöz 3. sınıf sıfat testi 3. sınıf Türkçe testi
 
 1. 1.

  "Okula gittiğinde arkadaşını göremeyince çok üzülmüştü."cümlesinde hangi sözcük eylemdir?

  • gittiğinde

  • üzülmüştü

  • göremeyince

 2. 2.

  "Seni gördüğüme çok sevindim."cümlesinde hangi kelime eylemdir?

  • gördüğüme

  • çok

  • sevindim

 3. 3.

  "Çalışkan olan öğrenciler başarıya ulaşır."cümlesinde hangi sözcük eylemdir?

  • çalışkan

  • olan

  • ulaşır

 4. 4.

  Eylemler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İş,oluş,hareket bildirir.

  • Varlıkların adlarına denir.

  • Adların yerine kullanılırlar.

 5. 5.

  "Nereden aldınız bu güzel yemek takımını?"cümlesinde fiil olan kelime hangisidir?

  • nereden

  • yemek

  • aldınız

 6. 6.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylenişten önce yapılıp bitirilmiştir?

  • Tatilde Bodrum'a gideceğim.

  • Okula gidiyorum.

  • Eşyalarımı hazırladım.

 7. 7.

  Aşağıdaki fiillerden hangisi geniş zamanlıdır?

  • özler

  • sevdi

  • geliyor

 8. 8.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem zamanla gerçekleşmektedir?

  • Ali top oynuyor.

  • Başaklar gün geçtikçe sararıyor.

  • Bugün size geleceğim.

 9. 9.

  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi şimdiki zamanlıdır?

  • Esra bugün bize gelecek.

  • Esra bugün bize geldi.

  • Esra bugün bize geliyor.

 10. 10.

  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem geçmiş zamanlıdır?

  • Bugün doktora gideceğim.

  • İlkbahar yavaş yavaş geliyor.

  • Annemle alışverişe gittim.

 11. 11.

  Aşağıdaki sözcükelerden hangisi eylem değildir?

  • sarı

  • geldi

  • sevdi

 12. 12.

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir?

  • gördüm

  • doğru

  • giyindi