loading
Lütfen Bekleyiniz...

Noktalama İşaretleri Test - 1

İlkokul 2. Sınıf noktalama işaretleri konusunda soruların yer aldığı konu tarama ve değerlendirme testi.

 
 1. 1.

  Yukarıdaki cümleler ile noktalama işaretleri doğru eşleştirilirse aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

 2. 2.
  Mehmet Akif Ersoy Mah. 23, Sok. No.:25A Esenler-İSTANBUL
  • 1
  • 2
  • 3
 3. 3.
  Kesme işareti aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
  • Dünyanı'n en büyük hayvanı balinalardır.
  • TV'de film izliyorum.
  • Bugün saat 18'de spor yapmaya gideceğim.
 4. 4.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) işareti yanlış kullanılmıştır?
  • Manavdan, domates biber ve patlıcan aldım.
  • Ben, annem ve babam tiyatroya gittik.
  • Annem mektubuna başlarken "Canım oğlum," yazmış.
 5. 5.
  1. Yeni öğretmenimiz kim bilmiyorum
  2. Mürdür bey'i gördün mü
  3. Of, çok sıkıldım

  Yukarıdaki cümlelerin sonuna sırasıyla noktalama işareti getirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

  • (.) - (?) - (!)
  • (?) - (?) - (!)
  • (!) - (.) - (?)
 6. 6.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
  • Eve erken mi geldin?
  • Eyvah, topum kaybolmuş!
  • Topu kimin aldığını görmedim?
 7. 7.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Sayılarla sıralama yapılırken sayının sonuna nokta konulur.
  • Virgül sadece cümlelerdeki eş görevli sözcükler arasına konulur.
  • Ünlem işareti cümlelerdeki duyguyu ifade etmek için kullanılır.
 8. 8.

  Öğretmen( ) Azra( )ya, "Tah( )
  taya kalkar mısın( )" dedi( )

  Yukarıdaki cümledeki ( ) parantez ayraçlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?


   

  • (,) , (') , (?) , (!) , (.)
  • (,) , (') , (!) , (-) , (.)
  • (,) , (') , (-) , (?) , (.)
 9. 9.

  Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığmayan sözcük doğru işaret ile ayrılmıştır?

  • Mehmet araba ile gel-
   di.
  • Mehmet araba ile gel,
   di.
  • Mehmet araba ile gel'
   di.
 10. 10.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti yanlış kullanılmıştır?
  • Anne ne zaman işe döneceksin!
  • Çabuk ol otobüsü kaçıracağız!
  • Eyvah elektrikler kesildi!

2. sınıf noktalama işaretleri noktalama işaretleri Türkçe 2.sınıf noktalama işaretleri soruları ilkokul 2.sınıf türkçe